DŘEVĚNÉ DEKORAČNÍ SUDY

NÁDRŽE NA VODU A KVĚTINÁČE

NOVÉ DUBOVÉ A AKÁTOVÉ SUDY

POUŽÍTÉ DŘEVĚNÉ SUDY K DALŠÍMU PLNĚNÍ

Po dlouhá léta sloužily dřevěné sudy jen jako nádoby na uskladnění vín a jejich přepravu. Až teprve v 18. století si vinaři všimli jejich vlivu na zrání vína a začali je používat k zvyšování jejich kvality a chuťových vlastností.

Barik (Barrique) je dubový sud o obsahu asi 225 l, který se používá k vyzrávání vín. Dřevěné sudy se vyrábějí z amerického, francouzského nebo východoevropského dubu a pro uložení vína se mohou použít třikrát, některé i vícekrát. Víno ze dřeva sudu vyluhuje aromatické látky (vanilin, laktony, třísloviny a nezkvasitelné sacharidy). Vlastnosti, které dřevo předává vínu, se liší také prostředím, kde strom vyrůstá, různými postupy získávání jeho dřeva a nakonec i jeho dalším zpracováním. Francouzské sudy se označují jménem oblasti, ze které pocházejí. Jejich vyšší cena v sobě odráží nejen tradici, ale i méně efektivní výrobu zahrnující přirozené sušení dřeva  a získávání jednotlivých dužin štípáním.

Délka ležení vína v barikovém sudu záleží na zkušenostech sklepmistra a požadavcích na konečné aroma a chuť vína. Pokud je tato doba příliš dlouhá, pak vonné a chuťové látky ze sudu překryjí odrůdový buket vína. Uložení vína v barikových sudech bývá deklarováno na etiketě, mj. k odlišení od laciných a někdy sporných metod, kdy se ke zrajícímu vínu pouze přidávají kousky dřeva nebo se přímo přisypává příslušný práškový aromatický preparát, čímž se dosáhne obdobného výsledku.